Sedmnáctiletá studentka gymnázia nabídla profesorovi kouření během prezentace, když v rámci prevence přednášel o škodlivosti kouření.

Přednášející se na preventivní přednášku o škodlivosti kouření pečlivě připravil. Nastudoval statistické údaje i lékařské výzkumy. Kreativně si sestavil i PowerPointovou prezentaci. Se svou přípravou byl spokojen.

Přednáška O škodlivosti kouření

Kreativně připravená prezentace studenty nezaujala. Po celou dobu jeho přednášky byl ve třídě šum. Žáci se nudili a nevěnovali jeho skvěle připravené prezentaci pozornost.

V prvních 15 minutách prezentace vysvětlit profesor terminologii a ukázat důležitá fakta o důsledcích kouření. Doufal, že pak studenti budou lépe rozumět tomu, co jim říká. Shrnul nejdůležitější čísla a přešel k problematice odvykání kouření.

Přednášející pomalu strávil sílu i trpělivost. Snažil se nevšímat si studentů, kteří stále vážnost tématu ignorovali.

80% kuřáků touží přestat kouřit

Z posledních sil zvedl hlas a řekl: „Víte, že téměř 80% kuřáků touží přestat kouřit? 35% kuřáků se o to pokusí a pouze 10% se to podaří?“ V tom okamžiku se z lavice zvedla sedmnáctiletá studentka, která mu nabídla kouření.

„Když je to tak složité a těžké, nebylo by lepší dál kouřit? Dáte si cigaretu?“ podala mu svojí krabičku cigaret a pokračovala…

„Je to nuda, pane profesore. Stejně na něco umřít musíme. Proč bych měla zkoušet přestat, když to na 90% do nedokážu?“

Prezentační fiasko!

V čem byla chyba?
Jsou dnešní studenti tak zkažení, že s nimi nepohnou ani krutá čísla? Rozhodně ne!

Dobře připravená prezentace by jistě zaujala. Interaktivně by vtáhla do děje. Získala by si pozornost. Možná namítnete, že je to jenom vymyšlený příběh!? Možná si říkáte, vždyť je to profesor, který dětem přednáší denně. Připravil si téma a nastudoval spousty faktů.

Bohužel, tento příběh se skutečně stal!
Z vlastní praxe mohu potvrdit, že učitelé, profesoři, obchodníci i politici jsou na tom s prezentováním stejně jako všichni napříč věkem a obory.

Už léta se pokouším zjistit proč je to tak. Odpověď na to nemám.
Někdy je to neznalost a špatný vzor už ze školy. Někdy je to kostnaté držení se tématu bez pochopení publika. Někdy je to strach z obecenstva a nového tématu. Ano, obchodníci i učitelé mají trému. Možná proto se drží pevněji osnov a učebnic. Pak chybí osobní invence, navázání spojení s posluchači…

O to hlubší je moje úcta k těm, kteří do osnov, přednášek vkládají kousek sebe a mají ten dar předávat znalosti. Zaujmout. Mají opravdový vliv. Dá se tohle naučit?

V čem je tajemství úspěšné prezentace?

Ano jsou to dovednosti, které se dají naučit.
Tajemství úspěšné prezentace, dobrého obchodu i vlivné řeči politika je v pochopení publika. Své publikum potřebujeme poznat.
Co o daném tématu vědí? Po čem touží? Co je pro publikum překážkou k přijetí tématu? Čím publikum zaujmeme? Jaké emoce v nich můžeme vyvolat, aby se nad tématem zamyslelo?

Jak může vypadat skvělá prezentace na toto téma? Už zítra vám zde zveřejním video z podobné přednášky, která měla vliv. Publikum se smálo i plakalo, změnilo svůj postoj k návykovým látkám.


David M Strnad
David M Strnad

„Přijde čas, kdy se někdo pokusí shrnout váš život do několika video záběrů. Doporučuji vám, abyste ty záběry natočili sami už teď.“

Marketingový specialista EMBERI PROduction
Autor knihy a kurzu SMART Video, spoluautor vzdělávacího programu Video klíč k úspěchu.

Obchod a management vystudoval na anglickém NEBSM. Od roku 2010 pomáhá podnikatelům s video marketingem a internetovou prodejní strategií. Stojí za úspěchem kampaní, které celkově oslovily více než 150.000 uživatelů a přinesly milionové zisky.

Vybudoval obchodní týmy s mezinárodní působností. Je spoluautorem vzdělávacího programu a knižní série Sponzorovací proces od A do Z. Také spoluautor projektu EliteVideo Academy.

Zanechte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.